Bæredygtighed

“Vi rådgiver på et bæredygtigt grundlag i bred forstand og beskæftiger os med alle 3 søjler i bæredygtighedsbegrebet”

Social bæredygtighed

Miljø- og Energimæssig bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed

 

Social bæredygtighed udmønter sig i vores rådgivning oftest i form af bruger- og beboerinddragelse,  i forbindelse med helhedsplaner i den almene boligsektor samt i form af brugerindragelse ved institutionsbyggeri og generelt. se procesrådgivning

 

Vi har særlig fokus på arbejdsmiljø, både i udførelses- og driftsfasen og internt i virksomheden. Vi driver virksomhed efter retninglinjerne udpeget af Global Compact.

 

Miljø- og Energimæssig bæredygtighed opnås i kraft af særlig fokus på energidesign både indenfor nybyggeri og renovering.  Energidesign indgår i vores miljøledelse som også dækker over det der tidligere benævntes miljørigtigprojektering. se energidesign og kvalitets & miljøledelse

 

Økonomisk bæredygtighed tager for os udgangspunkt i en fornuftig anvendelse og allokeringen af de forhåndenværende ressourcer.  Vi har fokus på totaløkonomi fra skitsering over projektering, til udførelse, drift og vedligehold. se drift & vedligehold

 

 tnt arkitekter har som en af de første danske tegnestuer gennemgået et screeningsforløb efter den kommende danske udgave af DGNB