Procesrådgivning

”I større sager hvor brugerinvolvering, brugerinddragelse eller beboerdemokrati er et grundlag, er procesrådgivning og procesledelse en kerneydelse”

Vi rådgiver om procesforløbets forskellige muligheder og foretager indledende proceskortlægninger med efterfølgende procesdesign. Herefter har vi de nødvendige ressourcer og kompetencer til at gennemføre en værdiskabende procesledelse.


”indenfor procesrådgivning ligger vores særlige styrke i forbindelse med almene helhedsplaner”

Almene boligforeninger hviler på et beboerdemokratisk grundlag. Beboerne og deres styre- / fokusgrupper medvirker til udformningen af nye tiltag og ideer og er i sidste ende via generalforsamlingen det bestemmende organ. En proces der involverer mange forskelligartede grupper, ofte uden erfaring med byggeri, er kompliceret. tnt arkitekter har lang erfaring med sådanne processer, vi rådgiver i måden forløbet skal formes på og udarbejder de indslag / tiltag der skal foregå undervejs. Vi kan arrangere studieture, udarbejde og formidle plancheudstillinger og vi har ressourcepersoner med lang erfaring indenfor beboerhåndtering generelt.

 

Vores procesrådgivning foregår med egne ressourcer og med en række af fast tilknyttede konsulenter.