Kvalitets- og miljøledelse

 

Kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse indgår i alle sager på tegnestuen. Fra skitseprojekter til fulde hovedprojekter med udførsel. Kvalitetsledelsen foregår som et parallelt forløb med særligt fokus på faseovergange.

 

Hovedbestanddelen af kvalitetsledelsen er et kvalitetssikringssystem som vi  løbende udvikler og opdaterer.

 

Ved opstart af projekter foretages en KS-programmering og der bliver udarbejdet en KS-journal. Kvalitetsledelsen foretages efter retningslinjerne i ”Håndbog i kvalitetsledelsessystem 2010” baseret på ISO 9001 (2008).

 

Herudover har tnt kompetencer indenfor såkaldt ”Risk Management” indenfor renovering og ombygning. Proces-og kvalitetsledelse indgår således som væsentlige værktøjer i målsætningen om Økonomisk bæredygtighed.

 

 

Miljøledelse

Tnt arkitekters Miljøledelse foregår ligeledes som et parallelt forløb ved langt de fleste projekter. Miljøledelsen foregår efter retningslinjerne i ISO 14001. Allerede i konceptfasen skal energi- og miljømæssige tiltag som fx orientering på byggegrunden, afledning af regnvand etc. fastlægges. Senere i forløbet inddrages også arbejdsmiljø, både i udførelsesfasen og i drift (tidligere benævnt: Miljørigtigprojektering). Miljøledelsen udgør således værktøjet hen mod Miljø-og Energimæssig bæredygtighed.

 

I forbindelse med Miljøledelse opstartes evt. en screening med henblik på senere certificering. tnt arkitkter har som en af de første tegnestuer opstartet screening iht. den danske udgave af DGNB.