”De tidligste faser i processen er ofte dem hvor den største værdiskabelse finder sted”

De indledende faser kan have mange former. Der kan være tale om programmering, skitsering eller fx brainstorm.

 

Uagtet formen af rådgivningen gælder det, at vi skitserer og innoverer på et empirisk grundlag i form af forudgående behovsanalyse via brugerinddragelse, registrering af kontekst eller grundig analyse af byggeprogram.

 

For at sikre at værdierne fastholdes gennem de resterende faser tilknytter vi allerede fra starten den gennemgående projektleder og ansvarlige partner. se organisation + proces

 

Vores skitsering foregår altid i 3D og ofte med brug af referenceprojekter og materialeprøver i 1:1.

”Vi mener ikke der findes et universelt arkitektonisk udtryk der kan anvendes konsekvent, men udvikler en arkitektur der tilpasser sig den givne opgave”

Se mere her under arkitektur.