Tegnestuen

 

“tnt arkitekter har udført kvalificeret rådgivning siden 1947 – det gør vi stadig”

I kraft af løbende fornyelse og efteruddannelse fremstår tnt arkitekter i dag som en moderne rådgivningsvirksomhed. Vores referencer taler for sig selv, se under arkitektur.

 

Vi rådgiver indenfor arkitekturfaget i bred forstand, fra procesrådgivning over byggeledelse til drift og vedligehold. Se mere under rådgivningsformer.

”vores rådgivning er
værdiskabende”

Afsættet for vores rådgivning er værdiskabelse. Værdierne spænder vidt, fra høj arkitektonisk og teknisk værdi til værdien ved en velgennemført brugerinddragelsesproces. Se mere under målsætning og skitsering & innovation.

”for os er bæredygtighed
et grundlag”

Vi bestræber os på at rådgive på et bæredygtigt grundlag i bred forstand, med fokus på brugerinvolvering, arbejdsmiljø, miljøledelse og energidesign. tnt arkitekter har som et af de første arkitektfirmaer gennemført en screeningproces efter den nye danske udgave af DGNB. Se mere under miljøledelse og hos Green Building Council Denmark.

”proces og kvalitet er
nøglebegreber”

Derfor har vi organiseret os i en dynamisk matrix-struktur. Dette sikrer at tegnestuens grupperinger kan specialisere deres kompetencer men bevarer fleksibilitet i processen. For at sikre kvalitet og for at undgå fejl har vi opbygget en effektiv kvalitetsledelse med udbyggede KS systematikker. Se mere under kvalitetsledelse.

 

Projekternes proces forløber ”på tværs” af grupperingerne og matrix-strukturen sikrer, at de rigtige kompetencer er til rådighed på det rigtige tidspunkt. Processen er fra start til slut styret af en tilknyttet projektleder og en ansvarlig partner. Sideordnet foregår den løbende kvalitetsledelse med KS journalisering.

 

Den eksterne proces, med fokus på bruger- og beboerinvolvering, varetages gennem vores procesrådgivning. Vi udfører procesrådgivning og udarbejder proceskortlægning. Rådgivningen foretages i eget regi og i samarbejde med fasttilknyttede konsulenter. Se mere under procesrådgivning og virksomheden + data.

”fokus på den eksisterende bygningsmasse
– transformation & bevarelse”

Vi finder den eksisterende bygningsmasse yderst relevant, både når det gælder om at fastholde værdier og når der skal ske en transformation af funktion. Derfor har vi en selvstændig Drift og vedligeholdsafdeling. Sammen med vores faste samarbejdspartnere kan vi tilbyde en egentlig fuld Facility Management.

 

tnt arkitekter udfører bygningssyn, udarbejder 10 årige driftsplaner, projekterer/udbyder og varetager byggeledelse. Rammeaftaler med større bygeherrer indgår naturligt i afdelingen, i den forbindelse varetages også akut vedligeholdelse. Se mere under drift og vedligehold.

 

Vores Skitserings- og innovationsafdeling har særligt fokus på transformation af eksisterende bygninger og de udfordringer der følger.